skip to Main Content
Parama Darbo Vietų Išsaugojimui

Parama darbo vietų išsaugojimui

Paskelbus ekstremalią situaciją arba karantiną ne visais atvejais įmanoma dirbti nuotoliniu būdu, todėl sudėtingais atvejais darbdaviai gali skelbti prastovą arba dalinę prastovą, o valstybė yra pasirengusi prisidėti prie darbo užmokesčio mokėjimo darbuotojams. Siekiant, kad nebūtų panaikintos darbo vietos ir atleisti darbuotojai, kuriems paskelbta prastova, paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną, darbdaviams, prastovos metu išlaikantiems darbo vietas užimtiems asmenims (darbuotojams), bus mokama subsidija darbo užmokesčiui nuo jiems priskaičiuoto darbo užmokesčio.

Subsidija skiriama, jeigu darbdavys paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino metu darbuotojams paskelbė prastovą ir taip išlaiko jiems darbo vietas bei atitinka šias sąlygas:
nėra biudžetinė įstaiga;
nebankrutuoja ir nėra likviduojamas;
vadovas ar kitas atsakingas asmuo  per paskutinius metus neturėjo nuobaudos dėl nelegalaus ar nedeklaruoto darbo, užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimų, dėl darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimų ir pan.
Subsidija bus skaičiuojama nuo  darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio prastovos metu. Jeigu prastova trunka mėnesį ir su darbuotoju sulygta visa darbo laiko norma, darbdavys darbuotojui turi mokėti ne mažesnę kaip minimalią mėnesinę algą (607 eurai bruto). Jeigu prastova trunka mažiau – proporcingai pagal jos laiką.
Valstybės subsidijų dydžiai:
Subsidijos dydis, remiantis Užimtumo įstatymo pataisomis, darbdavio pasirinkimu gali siekti 90 arba 70 procentų nuo darbo užmokesčio.
jeigu darbdavys pats prisidės 10 procentų ir rinksis 90 procentų dydžio subsidiją, valstybė galės prisidėti ne daugiau nei 1 minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžiu (607 eurai bruto),
jeigu darbdavys pasirinks 70 procentų subsidiją, valstybė galės prisidėti daugiau – 1,5 MMA dydžiu arba 910,5 euro bruto. Per prastovą priskaičiuotas darbo užmokestis negali būti didesnis nei buvo nustatytas darbo sutartyje iki jos.
Pavyzdžiai:
Darbdavys darbuotojui už prastovą priskaičiuoja 607 eur ir nori gauti 90 proc. subsidiją; subsidija iš Užimtumo tarnybos bus 546,3 eur.
Darbdavys darbuotojui už prastovą priskaičiuoja 675 eur ir nori gauti 90 proc. subsidiją; subsidija iš Užimtumo tarnybos bus 607 eur.
Darbdavys darbuotojui už prastovą priskaičiuoja 1000 eur ir nori gauti 70 proc. subsidiją;  subsidija iš Užimtumo tarnybos bus 700 eur.
Darbdavys darbuotojui už prastovą priskaičiuoja 1300 eur ir nori gauti 70 proc. subsidiją;  subsidija iš Užimtumo tarnybos bus 910 eur.

Subsidijos dydis įmonėms (įskaitant ir socialines įmones) 90 procentų nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio 70 procentų nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio
Maksimali subsidija 607 EUR 910,5 EUR
Kiek gauna darbuotojas Ne mažiau MMA Ne mažiau MMA
Darbdavių pareigos Apie prastovos paskelbimą būtina informuoti VDI;
Prastovos metu negalima reikalauti darbuotojo vykdyti darbo funkcijas;
Išlaikyti ne mažiau 50 procentų darbo vietų bent 3 mėnesius po subsidijos mokėjimo ekstremalios situacijos ir karantino metu.
Sankcijos už pareigų nesilaikymą Už darbo vietų neišlaikymą:
12 mėn. negalės dalyvauti remiamo įdarbinimo, darbo vietų steigimo ar pritaikymo subsidijavimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonėse.
Už reikalavimą dirbti per prastovą:
subsidijos mokėjimas už darbuotoją nutraukiamas, darbdavys turėtų per 2 mėnesius grąžinti jam išmokėtą subsidiją.
Už darbo įstatymų pažeidimus:
Bauda nuo 240 iki 880 EUR.

Kreiptis į Užimtumo tarnybą dėl subsidijos galima nuo 2020 m. balandžio  5 d.

Back To Top