skip to Main Content
Klausimai Dėl „MOBINGO” įmonėse

Klausimai dėl „MOBINGO” įmonėse

Valstybinė darbo inspekcija paskelbė įmonių sąrašą, kurios turės pateikti informaciją apie psichosocialinės rizikos vertinimo bei mobingo darbe prevencijos atitiktį teisės aktuose nustatytus reikalavimus iki 2021m. rugsėjo 15 d. elektroniniu būdu atsakant į Teminės ataskaitos klausimus (viena įmonė – viena Teminė ataskaita, nepaisant įmonės padalinių skaičiaus bei kitų aplinkybių) tiesiogiai prisijungus prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos toliau–EPDS).

Back To Top