skip to Main Content
Darbdaviui Atstovaujančio Asmens Darbuotojų Saugos Ir Sveikatos Srities žinių Pakartotinis Pasitikrinimas

Darbdaviui atstovaujančio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių pakartotinis pasitikrinimas

Pakeitimas, 2018 m. birželio 27 d. dėl Darbdaviui atstovaujančio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių pakartotinio pasitikrinimo:

„VDI inspektorius nurodo, kad įmonės vadovas pakartotinai pasitikrintų DSS srities žinias tais atvejais, kai ištyrus sunkų ar mirtiną nelaimingą atsitikimą darbe, profesinę ligą nustatoma, kad įmonės vadovas nevykdo nors vienos iš įmonės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme. Įmonės vadovo DSS srities žinios pakartotinai tikrinamos pagal Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, 1 priede išdėstytas mokymo temas, nepriklausomai nuo to, pagal kokią DSS mokymo programą anksčiau jis buvo atestuotas mokymo įstaigoje ar jo DSS žinios tikrintos VDI.”

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0886a9107a0811e8ae2bfd1913d66d57

Back To Top