skip to Main Content

D.U.K.

Kokie pažymėjimai, dokumentai ir žurnalai privalomi administracinio pobūdžio įmonėse iki 20 darbuotojų?

Pažymėjimai:

1. Darbdavys (įmonės vadovas) privalo turėti darbuotojų saugos ir sveikatos pažymėjimą (darbdavio, įgalioto asmens už darbuotojų saugą ir sveikatą arba įmonės vadovo vykdančio tarnybos funkcijas) prieš pradedant veiklą arba veiklos metu;

2. Darbdavys (įmonės vadovas) arba vienas iš įmonės darbuotojų turi turėti Priešgaisrinės saugos vadovo pažymėjimą;

Dokumentacija:

1. Įsakymas dėl atsakingo asmens paskyrimo su darbuotojų atstovo rinkimo protokolu;

2. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo  tvarka;

3. Įsakymas dėl darbų ir gaisrinės saugos instrukcijų patvirtinimo;

4. Neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tikrinimo tvarka;

5. Įsakymas dėl tarnybos steigimo (tarnyba nesteigiama jei jos funkcijas vykdys darbdavys);

6. Įsakymas dėl darbo grafiko (jei įmonėje nėra patvirtintos darbo tvarkos taisyklės);

7. Darbuotojų mokymo ir atestavimo saugos ir sveikatos klausimais tvarka;

8. Incidentų tyrimo ir registravimo tvarkos aprašas;

9. Įsakymas dėl darbuotojų darbo vietų kenksmingų faktorių nustatymo pažymos ir aprūpinimo medikamentais ir priemonėmis pirmai medicinos pagalbai suteikti patvirtinimo;

10. Įsakymas dėl darbuotojų mokymo gaisrinės saugos klausimais mokymo programos, testų tvirtinimo, mokymo ir atestacinės komisijos sudarymo;

11. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos:

11.1. Įvadinė darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 1;

11.2. Pirmosios medicinos pagalbos, įvykus nelaimingam atsitikimui, suteikimo instrukcija Nr. 2;

11.3. Darbuotojo, vairuojančio tarnybinį transportą arba savo transportą darbo reikalais, saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 3;

11.4. Neelektrotechninio personalo, dirbančio su įvairiais elektriniais įrankiais, saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 4;

11.5. Darbuotojo, dirbančio su videoterminalais, saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 5.

12. Gaisrinės saugos instrukcijos:

12.1. Įvadinė (bendroji) gaisrinės saugos instrukcija Nr. GS1;

12.2. Patalpų apžiūros prieš jų uždarymą saugos ir sveikatos instrukcija Nr. GS2;

12.3. Galimų avarijų ar jų pasekmių likvidavimo instrukcija Nr. GS3.

13. Sąrašai:

13.1. Instrukcijų sąrašas;

13.2. Medicinos priemonių ir medikamentų sąrašas įmonės vaistinėlėje.

14. Darbuotojų darbo vietų kenksmingų faktorių nustatymo pažyma;

15. Darbuotojų sveikatos pasitikrinimų grafikas;

16. Profesinės rizikos vertinimo dokumentacija.

Žurnalai:

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registracijos žurnalas;

2. Gaisrinės saugos instruktavimų registracijos žurnalas.

_______________________________________________________________________________________

Papildomai įmonėje gali būti patvirtintos sekančios tvarkos:

1. Darbo tvarkos taisyklės;

2. Pareiginės instrukcijos;

3. Nuotolinio darbo tvarka;

4. Darbuotojų patikėtinio rinkimo ir veikimo tvarka.

Kokius kenksmingus rizikos faktorius reikia įrašyti į asmens medicininę knygelę?

Žemiau pateikiami preliminarūs darbuotojų profesiniai rizikos veiksniai. Jie gali skirtis pagal konkrečias darbo sąlygas:

Direktorius
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Transporto priemonės vairavimas
LR SAM įsak. Nr.301 7 pr., 1 lent., 3.3. p.

Administratorius (sekretorius)
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.

Advokatas
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Transporto priemonės vairavimas
LR SAM įsak. Nr.301 7 pr., 1 lent., 3.3. p.

Architektas
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Transporto priemonės vairavimas
LR SAM įsak. Nr.301 7 pr., 1 lent., 3.3. p.

Autošaltkalvis
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Akustinis triukšmas
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.3. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Mechaninis metalo apdirbimas, kai naudojama nemechanizuota pastūma
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 1 lent., 2. p.
Krovinių kėlimas keltuvais
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 1 lent., 3.p.
Naftos produktai
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.46. p.
Dulkės
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.27. p.
Vibracija
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.2.p.

Baldų surinkėjas-montuotojas
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Augalinės kilmės dulkės (medienos)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.27.3. p.
Vibracija
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.2.p.
Akustinis triukšmas
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.3. p.

Baldžius
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Oro temperatūra, dirbant lauko sąlygoms
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.7.3. p.
Augalinės kilmės dulkės (medienos)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.27.3. p.
Vibracija
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.2.p.
Akustinis triukšmas
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.3. p.
Mechaninis medienos apdirbimas, kai naudojama nemechanizuota pastūma
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 1 lent., 2. p.
Cheminės medžiagos
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.69 p.

Bibliotekininkas
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.

Blakstienų priauginimo meistras
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Kitos pavojingos cheminės medžiagos
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.69 p.
Padidėjusi regėjimo įtampa
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.1.1. p.

Darželio auklėtojos padėjėjas
Krovinių tvarkymas rankomis (inventoriaus, puodų ir t.t. kėlimas, nešimas, laikymas)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Maisto produktams realizuoti naudojamų įrenginių, inventoriaus priežiūra ir plovimas
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.
Sintetinės (dezinfekcinės) valymo priemonės
LR SAM įsak. Nr. 301 13 pr., 2 lent., 1.58. p.
Darbas pavojingų darbų atlikimo vietose (nuo 1,3 m)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 1 lent., 25. p.

Darželio auklėtojas
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Balso stygų nuolatinis įtempimas
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.1. p.
Krovinių tvarkymas rankomis (inventoriaus ir pan. kėlimas, nešimas, laikymas)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.

Dėvėtų drabužių pardavėjas
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.

Elektrikas
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Darbai elektros įrenginiuose
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 1 lent., 1. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.

Gydytojas odontologas
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Sveikatos priežiūros veikla ir darbai
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.
Padidėjusi regėjimo įtampa
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.1.1. p.
Kitos pavojingos cheminės medžiagos
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.69 p.
Farmakologinės priemonės
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.29. p.
Antibiotikai
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.2.p.

Gyvulių fermos darbuotojas
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Oro temperatūra, dirbant lauko sąlygoms
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.7.3. p.
Darbas su gyvuliais
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.
Augalinės ir gyvulinės kilmės dulkės
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.27.3. p.
Pavojingos biologinės medžiagos
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1.
Sintetinės valymo priemonės
LR SAM įsak. Nr. 301 13 pr., 2 lent., 1.58. p.

Grimuotojas (makiažo studija)
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Kitos pavojingos cheminės medžiagos
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.69 p.
Padidėjusi regėjimo įtampa
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.1.1. p.

Grožio specialistas
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Kitos pavojingos cheminės medžiagos
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.69 p.
Padidėjusi regėjimo įtampa
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.1.1. p.

Kiemsargis
Oro temperatūra, dirbant lauko sąlygomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.7.3. p.
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.

Konditeris
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Maisto produktų gamyba
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.
Šiluminė aplinka
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.7. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Maisto produktams gaminti naudojamų įrenginių, inventoriaus priežiūra ir plovimas
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.
Sintetinės valymo priemonės
LR SAM įsak. Nr. 301 13 pr., 2 lent., 1.58. p.

Kosmetologas
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Kitos pavojingos cheminės medžiagos
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.69 p.
Padidėjusi regėjimo įtampa
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.1.1. p.

Kraštovaizdžio architektas
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Transporto priemonės vairavimas
LR SAM įsak. Nr.301 7 pr., 1 lent., 3.3. p.
Oro temperatūra, dirbant lauko sąlygomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.7.3. p.
Krovinių tvarkymas rankomis 
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.

Logopedas, dirbantis bendrojo ugdymo įstaigoje
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.) 
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Balso stygų nuolatinis įtempimas
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.1. p.
Krovinių tvarkymas rankomis (inventoriaus ir pan. kėlimas, nešimas, laikymas)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.

Maisto į namus išvežiotojas
Krovinio kėlimas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Padidėjusi regėjimo įtampa
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.1.1. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Maisto produktų transportavimas
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.
Transporto priemonės vairavimas darbo reikalais
LR SAM įsak. Nr.301 7 pr., 1 lent., 3.3. p.

Manikiūristas
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Kitos pavojingos cheminės medžiagos
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.69 p.
Padidėjusi regėjimo įtampa
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.1.1. p.

Masažuotojas
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.

Montuotojas (darbas aukštyje montuojant įrenginius)
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Darbai atliekami aukščiau kaip 5 metrai nuo žemės paviršiaus
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 1 lent., 25. p.

Naktinis sargas
Oro temperatūra, dirbant lauko sąlygomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.7.3. p.
Naktinis darbas
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 5.1. p.
Padidėjusi regėjimo įtampa
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.1.1. p

Mokyklos mokytojas
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Balso stygų nuolatinis įtempimas
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.1. p.

Odontologo padėjėjas
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Kitos pavojingos cheminės medžiagos
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.69 p.
Farmakologinės priemonės
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.29. p.
Sintetinės valymo priemonės
LR SAM įsak. Nr. 301 13 pr., 2 lent., 1.58. p.
Sveikatos priežiūros veikla ir darbai
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.

Optikos darbuotojas
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Sintetinės valymo priemonės
LR SAM įsak. Nr. 301 13 pr., 2 lent., 1.58. p.
Sveikatos priežiūros veikla ir darbai
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.
Farmakologinės priemonės
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.29. p.

Restorano vadovas
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.) 
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Žmonių maitinimas viešose vietose
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.
Transporto priemonės vairavimas
LR SAM įsak. Nr.301 7 pr., 1 lent., 3.3. p.

Barmenas
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Žmonių maitinimas viešose vietose
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Naktinis darbas
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 5.1. p.

Pardavėjas (maisto)
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Maisto produktų realizavimas
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.

Pardavėjas (rūbų)
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.

Plovėjas-automobilių plovyklos darbuotojas
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Oro temperatūra, dirbant lauko sąlygomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.7.3. p.

Projektų vadovas
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Transporto priemonės vairavimas darbo reikalais
LR SAM įsak. Nr.301 7 pr., 1 lent., 3.3. p.

Socialinis darbuotojas
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbas socialinės globos įstaigose
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.

Sveikatos specialistas
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Sveikatos priežiūros veikla ir darbai
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.

Technologas (gamybinė įmonė)
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.

Vadybininkas
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Transporto priemonės vairavimas
LR SAM įsak. Nr.301 7 pr., 1 lent., 3.3. p.

Vairuotojas-mechanikas
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Naftos produktai
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.46. p.
Transporto priemonės vairavimas
LR SAM įsak. Nr.301 7 pr., 1 lent., 3.3. p.

Valytojas
Sintetinės (dezinfekcinės) valymo priemonės
LR SAM įsak. Nr. 301 13 pr., 2 lent., 1.58. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.

Viešbučio administratorius
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.

Viešbučio kambarinė
Sintetinės (dezinfekcinės) valymo priemonės
LR SAM įsak. Nr. 301 13 pr., 2 lent., 1.58. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.

Vyriausiasis slaugytojas
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Pavojingos biologinės medžiagos
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1.p.
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.

Virėjas
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Maisto produktų gamyba
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.
Šiluminė aplinka
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.7. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p
Maisto produktams gaminti naudojamų įrenginių, inventoriaus priežiūra ir plovimas
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.
Sintetinės valymo priemonės
LR SAM įsak. Nr. 301 13 pr., 2 lent., 1.58. p.

Ekonomas
Administracijos darbuotojų kenksmingi rizikos veiksniai:
13 pr., 2 lentelė, 4.3.2. p. – Darbas su videoterminalais;
13 pr., 2 lentelė, 4.2.2. p. – Stereotipiniai darbo judesiai.

Siuvėjas
Pagrindiniai siuvėjų kenksmingi rizikos veiksniai yra šie:
13 pr. 2 lentelė 4.2.3 p. – darbo poza
13 pr. 2 lentelė 4.2.2 p. – stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai
13 pr. 2 lentelė 4.3.1.1 p. – padidėjusi regėjimo įtampa, stebimo objekto dydis
13 pr. 2 lentelė 3.2 p. – vibracija
13 pr. 2 lentelė 3.3 p. – akustinis triukšmas
13 pr. 2 lentelė 3.7 p. – šiluminė aplinka
13 pr. 2 lentelė 1.27.3 p. – augalinės ir gyvulinės kilmės dulkės (medvilnės, linų, kanapių, vilnos, džiuto, grūdų, tabako, medienos, durpių, popieriaus)


Pastaba (-os):

 • darbuotojų sveikatos tikrinimų grafikas sudaromas vadovaujantis gydytojo išvadomis (surašytomis į asmens medicininę knygelę F048/a arba medicininę pažymą F047/a). Gydytojui nenurodžius kitos sveikatos tikrinimo datos, darbuotojo sveikata (esant lentelėje nurodytiems veiksniams), tikrinama 1 kartą per 2 metus;
 • pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimą Nr. 544 (nutarimą Nr. 1145 nauja redakcija) „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ darbuotojo sveikata tikrinama sveikata tikrinama 1 kartą per metus.

Kaip elgtis pasibaigus darbuotojo periodinio sveikatos tikrinimo terminui arba priimant naują darbuotoją į darbą, kai asmens sveikatos priežiūros įstaiga neatlieka medicininių apžiūrų?

Karantino režimo metu darbuotojų išankstinės ir periodinės medicininės apžiūros neatliekamos, todėl darbuotojai gali būti įdarbinami ir dirbti nepasitikrinę sveikatos.
Pasibaigus karantino režimo laikotarpiui, darbdaviai nukreipia darbuotojus, neturinčius galiojančios sveikatos patikrinimo pažymos, privalomam profilaktiniam sveikatos tikrinimui.

Ar reikia pranešti dėl "Prastovos" taikymo įmonėje kai šalyje paskelbta ekstremalioji situacija ir karantinas?

Darbdaviai turi pranešti Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) informaciją apie darbuotojui ar darbuotojų grupei paskelbtą prastovą, kai šalyje paskelbta ekstremalioji situacija ir karantinas. Įmonių, kuriose darbuotojui ar jų grupei paskelbta prastova, sąrašas skelbiamas VDI interneto svetainėje.

Kai darbdavys dėl šalyje paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo, nes dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu, arba darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo, ir skelbia darbuotojui ar jų grupei prastovą, jis ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo paskelbimo turi pranešti VDI apie šios prastovos paskelbimą, užpildant VDI interneto svetainėje patalpintą formą.
Pranešime dėl paskelbtos prastovos nurodomas įmonės, įstaigos, organizacijos pilnas pavadinimas ir kodas, paskelbtos prastovos laikotarpis, darbuotojų skaičius, kuriems paskelbta prastova, įmonės, įstaigos, organizacijos atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas.

Apie paskelbtą prastovą pranešimą VDI reikia pateikti tik vieną kartą (išskyrus atvejus, kai teikiama informacija apie skirtingiems darbuotojams (pvz., gamybos darbuotojai ir vadybininkai) nustatytus prastovų laikotarpius). Apie papildomai vienam ar kitiems darbuotojams paskelbtą prastovą toje pačioje įmonėje informacijos teikti nereikia. Taip pat nereikia pakartotinai teikti informacijos, jei darbuotojas, kuriam paskelbta prastova, pasinaudoja atostogomis ar jam suteikiamas nedarbingumo pažymėjimas.

Iš naujo informuoti VDI reikėtų tokiu atveju, jei daugumai darbuotojų prastova būtų atšaukta, tačiau keliems darbuotojams ji dar galiotų. Jei bus reikalinga papildoma informacija, VDI susisieks formoje pateiktas kontaktais.
Labai svarbu, kad darbdavys turėtų visus reikalingus dokumentus dėl prastovos paskelbimo įmonėje (pvz., atitinkamus vidaus teisės aktus), nes esant poreikiui VDI gali juos patikrinti.
Darbdaviai, nevykdantys pareigos pranešti apie darbuotojui ar jų grupei paskelbtą prastovą arba pateikiantys klaidingą informaciją atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Pranešimo dėl paskelbtos prastovos forma: http://tiny.lt/46vcdmp.

Kada darbdavys gali taikyti "Prastovą" darbuotojui "Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo"?

Atsižvelgiant į šalyje susiklosčiusią situaciją ir 2020 m. kovo 14 d. Vyriausybės nutarimą „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, kuriuo draudžiama vykdyti tam tikrą veiklą, bei nesant galimybės darbuotojui dirbti nuotoliniu būdu, kada darbdavys negali darbuotojui suteikti darbo nesant darbuotojo kaltės:
47 straipsnis. Prastova
1. Jeigu darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo dėl objektyvių priežasčių ne dėl darbuotojo kaltės ir darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo, darbdavys darbuotojui skelbia prastovą. Prastova gali būti skelbiama ir darbuotojų grupei.
2. Paskelbus prastovą, trunkančią iki vienos darbo dienos, darbuotojui mokamas vidutinis jo darbo užmokestis ir darbdavys turi teisę reikalauti darbuotojo būti darbovietėje.
3. Jeigu prastova skelbiama ilgesniam laikotarpiui negu viena darbo diena, bet ne ilgiau kaip trims darbo dienoms, negali būti reikalaujama, kad darbuotojas atvyktų į darbovietę kasdien ilgesniam negu viena valanda laikui. Buvimo darbovietėje per prastovą laiku jam mokamas vidutinis jo darbo užmokestis, o kitu prastovos laikotarpiu, kai darbuotojas neprivalo būti darbe, jam mokama du trečdaliai vidutinio jo darbo užmokesčio.
4. Jeigu prastova paskelbta neterminuotai arba ilgesniam negu trijų darbo dienų laikotarpiui, darbuotojas neprivalo atvykti į darbovietę, tačiau turi būti pasirengęs atvykti į darbovietę kitą darbo dieną po darbdavio pranešimo. Už prastovos laiką iki trijų darbo dienų mokama šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka, o už kitą prastovos laikotarpį jam paliekama 40 (keturiasdešimt) procentų vidutinio jo darbo užmokesčio.
5. Kalendorinį mėnesį, kurį darbuotojui buvo paskelbta prastova, darbuotojo gaunamas darbo užmokestis už tą mėnesį negali būti mažesnis negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma.
6. Darbdavys gali paskelbti darbuotojui dalinę prastovą, kai tam tikram laikotarpiui sumažinamas darbo dienų per savaitę skaičius (ne mažiau kaip dviem darbo dienomis) ar darbo valandų per dieną skaičius (ne mažiau kaip trimis darbo valandomis). Dalinės prastovos laikotarpiais, kai darbuotojas neprivalo būti darbe, jam mokamas darbo užmokestis šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka.

Koks specialistų skaičius turi būti pagal įmonės veiklą?

Pagal „Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų” 5 punktą:

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS ĮMONĖJE SPECIALISTŲ SKAIČIUS ĮMONĖJE SKIRIAMAS LAIKAS
Kai įmonės darbuotojų skaičius neviršija 9, darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas gali vykdyti pats darbdavys ar darbdaviui atstovaujantis asmuo arba pavesti funkcijas vykdyti darbdavio įgaliotam asmeniui darbuotojų saugai ir sveikatai. Visais atvejais vykdantys darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas turi būti atestuoti Vyriausybės nustatyta tvarka.
Ekonominės veiklos rūšių įmonėse, nurodytose Nuostatų 1 priede
 Neviršija 99 1 darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas Nustačius jam pakankamą laiką funkcijoms ir pareigoms atlikti, vadovaujantis protingumo kriterijumi. Siekiant proporcingai nustatyti darbo krūvį, atsižvelgiant į tai, kad 99 darbuotojams nurodyta 1 specialistas (dirbantis po 40 val. per savaitę), tai atitinkamai, esant mažesniam darbuotojų skaičiui, gali būti skiriama proporcingai mažiau darbo laiko.
 100-199  1 darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas ir 1 profesinės sveikatos specialistas  Ne mažiau kaip 2 specialistai dirbantys po 40 val. per savaitę.
 200-499  2 darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai ir 1 profesinės sveikatos specialistas  Ne mažiau kaip 3 specialistai dirbantys po 40 val. per savaitę.
 500-999  3 darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai ir 2 profesinės sveikatos specialistai, iš kurių nuo 2013 m. 1 darbo medicinos gydytojas  Ne mažiau kaip 5 specialistai dirbantys po 40 val. per savaitę
 1000 ir daugiau  4 darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai ir 3 profesinės sveikatos specialistai, iš kurių nuo 2013 m. 1 darbo medicinos gydytojas  Ne mažiau kaip 7 specialistai dirbantys po 40 val. per savaitę.
Kai įmonės darbuotojų skaičius neviršija 19, darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas gali vykdyti pats darbdavys ar darbdaviui atstovaujantis asmuo arba pavesti funkcijas vykdyti darbdavio įgaliotam asmeniui darbuotojų saugai ir sveikatai. Visais atvejais vykdantys darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas turi būti atestuoti Vyriausybės nustatyta tvarka.
Ekonominės veiklos rūšių įmonėse, nurodytose Nuostatų 2 priede
 Neviršija 199  1 darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas  Nustačius jam pakankamą laiką funkcijoms ir pareigoms atlikti, vadovaujantis protingumo kriterijumi. Siekiant proporcingai nustatyti darbo krūvį, atsižvelgiant į tai, kad 199 darbuotojams nurodyta 1 specialistas ((dirbantis po 40 val. per savaitę)), tai atitinkamai, esant mažesniam darbuotojų skaičiui, gali būti skiriama proporcingai mažiau darbo laiko.
 200-499  1 darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas ir 1 profesinės sveikatos specialistas  Ne mažiau kaip 2 specialistai dirbantys po 40 val. per savaitę.
 500-999  2 darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai ir 2 profesinės sveikatos specialistai, iš kurių nuo 2013 m. 1 darbo medicinos gydytojas  Ne mažiau kaip 4 specialistai dirbantys po 40 val. per savaitę.
 1000 ir daugiau  3 darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai ir 3 profesinės sveikatos specialistai, iš kurių nuo 2013 m. 1 darbo medicinos gydytojas  Ne mažiau kaip 6 specialistai dirbantys po 40 val. per savaitę.
Kai įmonės darbuotojų skaičius neviršija 49, darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas gali vykdyti pats darbdavys ar darbdaviui atstovaujantis asmuo arba pavesti funkcijas vykdyti darbdavio įgaliotam asmeniui darbuotojų saugai ir sveikatai. Visais atvejais vykdantys darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas turi būti atestuoti Vyriausybės nustatyta tvarka.
Ekonominės veiklos rūšių įmonėse, nurodytose Nuostatų 3 priede
 Neviršija 499  1 darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas  Nustačius jam pakankamą laiką funkcijoms ir pareigoms atlikti, vadovaujantis protingumo kriterijumi. Siekiant proporcingai nustatyti darbo krūvį, atsižvelgiant į tai, kad 499 darbuotojams nurodyta 1 specialistas (dirbantis po 40 val. per savaitę), tai atitinkamai, esant mažesniam darbuotojų skaičiui, gali būti skiriama proporcingai mažiau darbo laiko.
 500-999  2 darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai  Ne mažiau kaip 2 specialistai dirbantys po 40 val. per savaitę.
 1000 ir daugiau  3 darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai  Ne mažiau kaip 3 specialistai dirbantys po 40 val. per savaitę.

Kokios numatytos bausmės Darbdaviui dėl darbų saugos nesilaikymo?

Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 176 straipsnį. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimas.

 1. Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pažeidęs Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ar kituose teisės aktuose nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, jeigu dėl to įvyko nelaimingas atsitikimas darbe, avarija ar atsirado kitokių sunkių padarinių, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

Ar galima naudoti apsauginę kepurę statybvietėje?

Kol statybos objektas nepriduotas Valstybinėms komisijoms ir teisiškai dar vis laikoma statybviete – visiems privalomas šalmas atitinkantis EN 397 standartą. Pagal VDI Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus „Visais atvejais statybvietėse yra privalu dėvėti šalmus su apsauginiu dirželiu,..„. Apsauginė darbo kepurė neapsaugo nuo krentančių objektų ir svorių. Apsauginė darbo kepurė yra skirta apsaugoti darbuotojo galvą nuo sumušimų kietais nejudančiais objektais.  Apsauginė darbo kepurė (EN 812) neturėtų būti naudojama vietoj apsauginio šalmo, apibrėžto pagal EN 397 standartą.

Kokie dokumentai turi būti statybvietėje?

 1. Instrukcijų komplektas.
 2. Darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos žurnalai.
 3. Saugos ir sveikatos darbe priemonių planas (prieš statybos pradžią).
 4. Statybos darbų technologijos projektas.
 5. Statybvietės planas.
 6. Įsakymas dėl darbo grafiko.
 7. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai.
 8. Įsakymas dėl asmenų paskyrimo objekte.
 9. Pažymėjimų kopijos.
 10. Pastolių priėmimo – perdavimo aktai. (įžeminimo protokolai, pastolių dokumentacija, žmonių apmokymo protokolai, kurie montuos-demontuos pastolius).
 11. Paskyros – leidimai (atliekant pavojingus darbus).
 12. Pavojingų darbų sąrašas.
 13. Pranešimas apie statybos pradžią (kopija).
 14. Protokolai dėl apmokymų (pvz. pastoliams, pavojingiems darbams).
 15. Kranų darbų vadovo paskyrimo įsakymas (jeigu naudojamas kranas).
 16. Krovinių kabinėtojų sąrašas (jeigu naudojamas kranas).
 17. Aktas leidimas ugnies darbas (jeigu atliekami tokie darbai).
 18. Asmens apsaugos priemonių tvarka (kortelės, laikinai išduodamų AAP protokolas).

Ar darbdaviams privaloma išklausyti Darbdavio, įgalioto asmens mokymo programą darbų saugos klausimais, nors įmonėje daugiau darbuotojų nėra?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies nuostata – Darbdaviui atstovaujančio asmens žinias darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais privalomai tikrina Valstybinė darbo inspekcija Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 metų birželio 5 dienos įsakymu Nr. A1-276, nustatyta tvarka  prieš darbdaviui atstovaujančiam asmeniui pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas.

Informacija pateikta iš https://www.vdi.lt/Forms/DUK.aspx

Ar pažymėjimas, kuris buvo išduotas 2007m. "Darbdavio, įgalioto asmens darbų saugos klausimais" dar galioja?

Darbdaviams ar jiems atstovaujantiems asmenims nuo 2015 m. sausio 1 d. nereikia pakartotinai tikrintis žinių, jei jie jau turi pažymėjimus, kad yra baigę Darbdavio, jam atstovaujančio asmens mokymo programą ar Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens mokymo programą.

Informacija pateikta iš https://www.vdi.lt/Forms/DUK.aspx

Ar darbuotojams, dirbantiems sau pagal individualios veiklos pažymą ar įsigijus verslo liudijimą, privalomas žinių tikrinimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais?

Lietuvos Respublikos teisės aktai asmenims, dirbantiems sau pagal individualios veiklos pažymą ar įsigijus verslo liudijimą, privalomo mokymo ir žinių tikrinimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais nenumato. Tačiau vykdydami atitinkamą veiklą, šie asmenys neturėtų kelti pavojaus savo ir aplinkinių asmenų saugai ir sveikatai. Vertinkite darbo vietoje profesinę riziką, kurios esmė yra pavojus sukeliančių veiksnių prognozė ir paieška, apsaugos priemonių nuo rizikos veiksnių poveikio numatymas ir naudojimas.

Informacija pateikta iš https://www.vdi.lt/Forms/DUK.aspx

Ar įmonėje galima instruktavimus vykdyti elektroniniu būdu, atsisakant popierinių žurnalų pildymo? Kokie būtų reikalavimai?

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (toliau – Įstatymas) nustato pareigą darbdaviui organizuoti darbuotojų instruktavimą šio įstatymo 25 straipsnio 6 dalyje numatytais atvejais, vadovaujantis darbdavio ar jam atstovaujančio asmens patvirtinta įmonės darbuotojų instruktavimo tvarka (Įstatymo 27 straipsnio 1 dalis).
Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai nereglamentuoja, kaip organizuoti darbuotojų instruktavimą (išskyrus atvejus, kai darbuotojas siunčiamas laikinai dirbti į kitą įmonę ar teikti paslaugas kitose įmonėse), kokias formas naudoti, kaip ir kur įforminti darbuotojų instruktavimo faktą. Darbdavys, rengdamas darbuotojų instruktavimo tvarką, nustato instruktavimo formas; darbuotojų instruktavimo periodiškumą; asmenis, kurie instruktuos darbuotojus; instruktavimo apimtį; kokiu būdu bus įsitikinama, ar darbuotojas suprato, kaip reikia dirbti saugiai ir nepakenkti sau ir kitų darbuotojų sveikatai; instruktavimų įforminimą ir pan.
Valstybinės darbo inspekcijos specialistų nuomone, organizuojant darbuotojų instruktavimą elektroniniu būdu (naudojant elektroninius duomenis), instruktavimo patvirtinimas saugiu elektroniniu parašu atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nuostatas, įforminant instruktavimo faktą pagal Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymą. Šis įstatymas įtvirtina ir sąlygas, kada elektroninis parašas yra leistina įrodinėjimo priemonė teisme, nes kvalifikuotas elektroninis parašas turi tokią pat juridinę galią, kaip ir pasirašytas ranka.
Pasitelkiant darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių įgyvendinimui pažangias technologijas būtina atkreipti dėmesį į tai, kad ne visais atvejais įmanoma darbuotoją supažindinti su darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija elektroniniu būdu. Prie tokių būtų priskirtini atvejai, kai darbai atliekami pagal paskyras-leidimus, avarijų likvidavimo vietose, taip pat, kai darbuotojus instruktuoti galima tik konkrečioje darbo vietoje identifikavus pavojus bei įvertinus riziką darbuotojams, ir, galbūt, nesant galimybių elektroninėmis priemonėmis patvirtinti susipažinimo su saugiais darbo metodais konkrečioje darbo vietoje. Taip pat svarbu įvertinti tas aplinkybes, kai darbuotojai nemoka ar dėl darbo pobūdžio nesinaudoja elektroninėmis priemonėmis.
Dėl instruktavimo dokumentų saugojimo. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-240, 17 punkte reglamentuojamas darbuotojų instruktavimo įforminimo dokumentų saugojimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų apskaitos dokumentų (žurnalai ir kita) saugojimo terminą nustato Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100. Šie dokumentai saugomi 10 metų nuo paskutinio įrašo apskaitos dokumente.
Remiantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo pirmo skirsnio 2 straipsnio 11 dalimi, galima teigti, jog darbuotojų instruktavimas elektroniniu formatu turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir tradicinis popierinis dokumentas. Tai reiškia, jog kilus ginčui, elektroninis dokumentas gali būti pateikiamas kaip įrodymas vienam ar kitam faktui pagrįsti. Todėl juridiniams asmenims labai svarbu užtikrinti savo veikloje naudojamų elektroninių dokumentų autentiškumą, t. y. turinio nekeičiamumą, autoriaus, laiko, kada buvo sukurtas dokumentas, identifikaciją bei duomenų.

Informacija pateikta iš https://www.vdi.lt/Forms/DUK.aspx

Ar visoms įmonėms privaloma atlikti profesinės rizikos vertinimą?

Kiekvieno darbdavio pareiga, nepaisant vykdomos veiklos, yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais. Įgyvendindamas šią darbdavio pareigą bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, darbdavys, be kitų prevencinių priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikinti, organizuoja arba paveda darbdavio įgaliotam asmeniui organizuoti profesinės rizikos vertinimą. Tuo pagrindu įvertinama (nustatoma) faktinė darbuotojų saugos ir sveikatos būklė įmonėje, padaliniuose ir atskirose darbo vietose. Profesinės rizikos vertinimas organizuojamas ir vykdomas bei jo rezultatai fiksuojami Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu, nustatyta tvarka.

Informacija pateikta iš https://www.vdi.lt/Forms/DUK.aspx

Reikia konsultacijos? Susisiekite su mumis.

Back To Top