skip to Main Content
Dėl Sporto įstaigų Darbo Organizavimo Būtinųjų Sąlygų Nuo 2020/12/08

Dėl sporto įstaigų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų nuo 2020/12/08

2020/12/08 laikinai einančio sveikatos apsaugos ministro pareigas – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas „Dėl sporto įstaigų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų” – 1. Įpareigoti sporto įstaigų veiklą organizuojančius asmenis: 1.1. vykdyti tik individualius (vienam lankytojui) fizinio aktyvumo užsiėmimus šiomis sąlygomis: 1.1.2. užsiėmimai vyksta atskiroje patalpoje, kurioje užtikrinamas 2 metrų atstumas tarp lankytojo ir fizinio aktyvumo specialisto arba bendroje patalpoje, kai ir lankytojui, ir fizinio aktyvumo specialistui užtikrinama po 30 kv. metrų ploto kiekvienam;

Back To Top