skip to Main Content
Privalomas Veido Kaukių Dėvėjimas Uždarose Patalpose

Privalomas veido kaukių dėvėjimas uždarose patalpose

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų“ sekančiai: Įpareigoti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių, kitų įstaigų (toliau – įstaigų) vadovus užtikrinti, kad šiose įstaigose veikla būtų organizuojama laikantis šių sąlygų: įpareigoti vyresnius nei 6 metų įstaigos lankytojus, lankytojus aptarnaujančius darbuotojus, darbuotojus uždarose erdvėse esančiose darbo vietose ir  bendrose įstaigos uždarose patalpose (koridoriuose, laiptinėse, liftuose ir pan.), taip pat gyvai organizuojamų posėdžių, pasitarimų ar susirinkimų metu dėvėti kaukes. Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį). Sprendimas įsigalioja nuo 2021-10-01 ir galioja iki atšaukimo dienos.

Back To Top