skip to Main Content
Statybos įstatymo Pakeitimai Nuo 2024m. Sausio 01 D. Aktualūs Dėl Statinio Statybos Koordinatorių Skyrimo Statybos Objektuose.

Statybos įstatymo pakeitimai nuo 2024m. sausio 01 d. aktualūs dėl Statinio statybos koordinatorių skyrimo statybos objektuose.

Nuo 2024m. sausio 01 d. keičiasi LR statybos įstatymas, kurio pasikeitimai įsigalioja š.m. sausio 01 d. ir lapkričio 01 d.
Ypatingai aktualu yra tiek statytojams (užsakovams), tiek ir rangovams, kad nebebus galima rangovui perleisti statinio statybos koordinatoriaus funkcijų, t.y. statytojas (užsakovas) turės skirti arba samdyti statinio statybos koordinatorių:

Buvo:
18 straipsnis. Teisė būti rangovu. Rangovo pareigos ir teisės
8. Rangovas turi teisę:
3) atlikti kitų statybos dalyvių funkcijas, išskyrus paties statomo statinio statybos techninę priežiūrą ir šio statinio projekto bei šio statinio ekspertizę.

Pakeitimas:
18 straipsnis. Teisė būti rangovu. Rangovo pareigos ir teisės
8. Rangovas turi teisę:
3) atlikti kitų statybos dalyvių funkcijas, išskyrus statytojo (užsakovo) pareigą paskirti vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, paties statomo statinio statybos techninę priežiūrą ir šio statinio projekto bei šio statinio ekspertizę.

Statytojams (užsakovams) – nepamirškite įvertinti projekto pabrangimą, dėl statybos koordinatoriaus (~1000 eur/mėn), statybos koordinatorius skiriamas kai statybos objekte mažiausiai dvi įmonės dalyvauja statybose ar civilinės
inžinerijos darbuose ir jų dalyvavimas, vienalaikis ir nuoseklus,
kelia riziką, susijusią su bendru darbu.
Generaliniams Rangovams (Rangovams) – nepamirškite informuoti statytojus (užsakovus) apie Jiems priskirtą pareigą skirti statybos koordinatorius ir tos pareigos neprisiimkite patys.

Back To Top