skip to Main Content
REKOMENDACIJOS Lauko Kavinėse Dirbančių Darbuotojų Apsaugai Dėl COVID-19

REKOMENDACIJOS lauko kavinėse dirbančių darbuotojų apsaugai dėl COVID-19

Paskelbti VDI minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai apsaugai nuo COVID-19 viruso.

Back To Top