skip to Main Content
Gaisrinės Saugos Instruktavimo Tvarka

Gaisrinės saugos instruktavimo tvarka

Nuo 2018 m. lapkričio 07 d. keičiasi sena gaisrinės saugos instruktavimo tvarka, „10. Visi instruktažai registruojami gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnale (4 priedas).“ į naują – „10. Visi instruktažai registruojami įmonės, įstaigos, organizacijos vadovo nustatyta tvarka (įvardijant instruktažą išklausiusį asmenį, instruktažo tipą, instruktavimo datą).“, t.y. įmonės vadovas pats nustato instruktavimo tvarką, tačiau galima įmonėje palikti ir seną instruktavimo tvarką ir registruoti į „Gaisrinės saugos instruktavimo žurnalą”.

Back To Top