skip to Main Content
Nelaimingų Atsitikimų Aktų N-1 Ir N-2 Pateikimas.

Nelaimingų atsitikimų aktų N-1 ir N-2 pateikimas.

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019-08-02 įsakymu Nr. 234 yra pakeistas  Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų 32 punktas: „Lengvo nelaimingo atsitikimo darbe N-1 formos aktą, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo N-2 formos aktą darbdavys Nuostatuose nustatytais terminais pateikia arba išsiunčia paštu atitinkamam VDI teritoriniam skyriui (ar jo padaliniui), kurio administruojamoje teritorijoje nelaimingas atsitikimas darbe, nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo įvyko.“

Back To Top