skip to Main Content
Smurto Ir Priekabiavimo Teikimo Bei Nagrinėjimo Tvarka

Smurto ir priekabiavimo teikimo bei nagrinėjimo tvarka

2022 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo LR DK 30 str. pakeitimas, susijęs su prievole įmonėms/įstaigoms pasitvirtinti dokumentaciją dėl darbuotojų garbės ir orumo gynimo, smurto ir priekabiavimo draudimo. Taip pat atsirado prievolė atlikti darbuotojams šios srities mokymą.
Aktuali teisės akto santrauka:
„3. Darbdavys imasi visų būtinų priemonių smurto ir priekabiavimo prevencijai užtikrinti ir aktyvių veiksmų pagalbai asmenims, patyrusiems smurtą ar priekabiavimą..”
… organizuoja darbuotojams mokymus apie smurto ir priekabiavimo pavojus, prevencijos priemones, darbuotojų teises ir pareigas smurto ir priekabiavimo srityje.“
…. privalo patvirtinti smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką, įprastais darbovietėje būdais ją paskelbti ir įgyvendinti.“.


Vadovaujantis šiuo pakeitimu reikia parengti kiekvienai įmonei visus reikiamus dokumentus, susijusius su aktualiais išvardintais pakeitimais bei atlikti nuotolinį darbuotojų mokymą virtualioje aplinkoje ir išduoti darbuotojų apmokymo įrodymo protokolą.

Back To Top