skip to Main Content
Administracinių Nusižengimų Baudos, Susijusios Su Darbuotojų Sauga Ir Sveikata.

Administracinių nusižengimų baudos, susijusios su darbuotojų sauga ir sveikata.

Nelegalus darbas

  1. Nelegalus darbas užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 1000 iki 5000 eurų, už pakartotiną nusižengimą dėl nelegalaus darbo nuo 5000 iki 6000 eurų.

Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas

  1. Darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas atliekant pavojingus darbus užtraukia baudą darbuotojui nuo 30 iki 90 eurų.
  2. Darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas, kai pavojingus darbus atlieka neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojas, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo užtraukia baudą darbuotojui nuo 90 iki 290 eurų.
  3. Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 80 iki 880 eurų.
  4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, jeigu dėl to galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas darbe, avarija ar atsirasti kitų sunkių padarinių, užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 500 iki 2000 eurų.

Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos pažeidimas

  1. Pranešimo apie nelaimingus atsitikimus darbe ar profesines ligas arba nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų ištyrimo tvarkos pažeidimas užtraukia baudą darbdaviams ar juridinių asmenų vadovams nuo 90 iki 590 ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo 20 iki 30 eurų.
  2. Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas užtraukia baudą darbdaviams ar juridinių asmenų vadovams nuo 300 iki 1450 eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo 140 iki 740 eurų.

Back To Top