skip to Main Content
COVID-19 Rizikos Vertinimas įmonėse

COVID-19 rizikos vertinimas įmonėse

Siekiant tinkamai suvaldyti COVID19 ligos plitimą trumpuoju laikotarpiu ir užtikrinti
COVID19 ligos prevenciją, privaloma atnaujinti profesinės rizikos vertinimą įmonėje, įstaigoje,
organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje (toliau įmonė), atsižvelgiant į darbuotojų
susirgimo COVID19 liga grėsmę. Profesinės rizikos vertinimo išdavoje įvertinama, kokių papildomų
prevencijos priemonių reikia susidariusios epidemiologinės situacijos metu užtikrinant būtinųjų
funkcijų vykdymą, parengiamos ir vietiniuose norminiuose teisės aktuose (rizikos šalinimo ar
mažinimo priemonių plane, darbo tvarkos taisyklėse, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijose ir
kt.) įtvirtinamos priemonės.

UAB „VIPSAUGA” organizuoja COVID-19 rizikos vertinimą ir pateikia ataskaitą pagal klausimyną Jūsų įmonei. Daugiau informacijos tel. +370 672 05638

Back To Top