skip to Main Content

Klausimai dėl „MOBINGO“ įmonėse

Valstybinė darbo inspekcija paskelbė įmonių sąrašą, kurios turės pateikti informaciją apie psichosocialinės rizikos vertinimo bei mobingo darbe prevencijos atitiktį teisės aktuose nustatytus reikalavimus iki 2021m. rugsėjo 15 d. elektroniniu būdu atsakant į Teminės ataskaitos klausimus (viena įmonė – viena Teminė…

Daugiau

COVID-19 greitieji testai

UAB „VIPSAUGA“ 2021m. pradėjo prekiauti COVID-19 greitaisiais diagnostiniais testais, skirtais namų sąlygoms ar profesionaliam naudojimui.

Daugiau

Keitėsi Įmonės Pirmosios pagalbos rinkinys

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-2876 redakcijos patvirtintame Pirmosios pagalbos rinkinio apraše nustatyta, kad pirmosios pagalbos rinkinys turi būti visose įstaigose ir įmonėse, išskyrus įstaigas ir įmones, nurodytas Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos…

Daugiau

Dėl sporto įstaigų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų nuo 2020/12/08

2020/12/08 laikinai einančio sveikatos apsaugos ministro pareigas – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas "Dėl sporto įstaigų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų" - 1. Įpareigoti sporto įstaigų veiklą organizuojančius asmenis: 1.1. vykdyti tik individualius (vienam lankytojui) fizinio aktyvumo užsiėmimus…

Daugiau

Apie DARBO TARYBĄ reikia pranešti VDI

Darbo kodekse darbdaviams yra numatyta pareiga inicijuoti DARBO TARYBŲ sudarymą. Darbo taryba darbdavio iniciatyva privalo būti sudaryta, kai vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau darbuotojų. Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad yra patvirtintos 1 Pranešimo apie darbo tarybos…

Daugiau
Back To Top