skip to Main Content

Smurto ir priekabiavimo teikimo bei nagrinėjimo tvarka

2022 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo LR DK 30 str. pakeitimas, susijęs su prievole įmonėms/įstaigoms pasitvirtinti dokumentaciją dėl darbuotojų garbės ir orumo gynimo, smurto ir priekabiavimo draudimo. Taip pat atsirado prievolė atlikti darbuotojams šios srities mokymą.Aktuali teisės akto santrauka:„3. Darbdavys…

Daugiau

COVID-19 rizikos vertinimas įmonėse

Siekiant tinkamai suvaldyti COVID-19 ligos plitimą trumpuoju laikotarpiu ir užtikrinti COVID-19 ligos prevenciją, privaloma atnaujinti profesinės rizikos vertinimą įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje (toliau – įmonė), atsižvelgiant į darbuotojų susirgimo COVID-19 liga grėsmę. Profesinės rizikos vertinimo išdavoje įvertinama,…

Daugiau

Privalomas veido kaukių dėvėjimas uždarose patalpose

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų“ sekančiai: Įpareigoti valstybės ir…

Daugiau

Klausimai dėl „MOBINGO” įmonėse

Valstybinė darbo inspekcija paskelbė įmonių sąrašą, kurios turės pateikti informaciją apie psichosocialinės rizikos vertinimo bei mobingo darbe prevencijos atitiktį teisės aktuose nustatytus reikalavimus iki 2021m. rugsėjo 15 d. elektroniniu būdu atsakant į Teminės ataskaitos klausimus (viena įmonė – viena Teminė…

Daugiau

COVID-19 greitieji testai

UAB „VIPSAUGA“ 2021m. pradėjo prekiauti COVID-19 greitaisiais diagnostiniais testais, skirtais namų sąlygoms ar profesionaliam naudojimui.

Daugiau
Back To Top