Administracinio pobūdžio įmonėms vienkartinės sutarties darbų ir gaisrinės saugos dokumentacijos kaina su Darbo Tarybos/Patikėtinio rinkimu - 150 eur + PVM
   
Licencija
Užklausa
   


 

NELAIMINGI ATSITIKIMAI IR PROFESINĖS LIGOS

Nelaimingi atsitikimai. Bendrą nelaimingų atsitikimų darbe ir pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo bei apskaitos tvarką, nustato Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai (toliau – nuostatai), patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118.

Šiuose nuostatuose taip pat išvardyti atvejai, kuriems įvykus nelaimingi atsitikimai pagal sąryšį su darbu skirstomi į susijusius su darbu ir nesusijusius su darbu. Įvykus nelaimingam atsitikimui, susijusiam su darbu, tai įforminama N-1 formos akte (N-1 formos aktą rasite nuostatų 1 priede). Kitais atvejais nelaimingas atsitikimas įforminamas N-2 formos akte (N-2 formos aktą rasite nuostatų 2 priede).

Būtina prisiminti, kad nelaimingi atsitikimai pakeliui į darbą ar iš darbo taip pat laikomi susijusiais su darbu, tačiau, įvykus šios rūšies nelaimingiems atsitikimams, pildomas N-2 formos aktas.

Profesinės ligos. Profesinių ligų priežasčių tyrimą, diagnozės nustatymą bei patvirtinimą ir apskaitą reglamentuoja Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 487.

Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga tvarką, dydį bei asmenis, turinčius teisę į šį atlyginimą, reglamentuoja Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinasis įstatymas.

Jeigu pas Jus įmonėje įvyko toks įvykis ir Jūs nežinote nuo ko pradėti ir kaip visa tai sutvarkyti, męs Jums padėsime išspręsti visas problemas, susijusias su nelaimingo atsitikimo ar profesinės ligos tyrimu.