Administracinio pobūdžio įmonėms vienkartinės sutarties darbų ir gaisrinės saugos dokumentacijos kaina su Darbo Tarybos/Patikėtinio rinkimu - 150 eur + PVM
   
Licencija
Užklausa
   


 

Eil.
Nr.
Mokymo programa
Trukmė
Kaina (Eur be PVM)
1
Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto
44 val.
200
2
Darbdavio, jam atstovaujančio asmens
16 val.
100
3
Įmonės vadovo, vykdančio įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas
70 val.
150
4
Autokrautuvo vairuotojo
156 val.
klausti
5
Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo
158 val.
150
6
Hidromanipuliatorių operatoriaus
152 val.
190
7
Aukštalipio darbų vadovo
36 val.
150
8
Darbininko, dirbančio aukštalipių darbus (su pastoliais)
40 val.
160
9
Kėlimo įrenginių priežiūros meistro
76 val.
150
10
Tiltinių kranų operatoriaus
400 val.
300
11
Savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus
280 val.
580
12
Bokštinio krano operatoriaus
410 val.
580
13
Savaeigio strėlinio  krano operatoriaus
520 val.
580
14
Portalinio krano mašinisto
600 val.
580
15
Krovinių kabinėtojo
60 val.
100
16
Darbininkų, dirbančių kėlimo įrenginių lopšiuose
40 val.
150
17
Automobilinio krano operatoriaus
400 val.
350
18
Nuo žemės valdomų tiltinio tipo kranų operatoriaus
78 val.
120
19
Kėlimo kranų darbo vadovo
38 val.
150
20
Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistro
38 val.
120
21
Elektrosauga PK iki 1000 V
90
22
Elektrosauga VK iki 1000 V
120
23
Elektrosauga AK iki 1000 V
150
24
Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos kursai
8 val.
60
25
Pedagoginių psichologinių žinių kursas
120 val.
300
26
Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų narių ir darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai
23 val.
70