Administracinio pobūdžio įmonėms vienkartinės sutarties darbų ir gaisrinės saugos dokumentacijos kaina su Darbo Tarybos/Patikėtinio rinkimu - 150 eur + PVM
   
Licencija
Užklausa
   


 

APLINKOSAUGA

Atliekų susidarymo apskaitos žurnalo rengimas, teikimas ir konsultavimas;

Atliekų susidarymo metinės apskaitos ataskaitos rengimas, teikimas ir konsultavimas;

Konsultavimas dėl į Statistinį tyrimą įtrauktų įmonių;

Veiklos vykdytojo, vykdančio transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, deklaracijos         rengimas, teikimas ir konsultavimas;

Konsultavimas dėl Transporto priemonių dalių perdavimo ir priėmimo akto pildymo;

Pavojingų atliekų talpų ženklinimas;

Konsultuojame kaip pagal reikalavimus rūšiuoti atliekas;

Pavojingų atliekų lydraščių pildymas, teikimas;

Konsultavimas dėl transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto dirbtuvių įrengimo;

Konsultacija dėl krovinio važtaraščio pildymo;

Konsultacija dėl cheminių medžiagų apskaitos;

Konsultacija dėl cheminių medžiagų ataskaitų tiekimo;

Konsultacija dėl vidaus rinkai teikiamų gaminių sąrašo pildymo;

Konsultacija dėl Lietuvos Respublikos vidaus rinkai teikiamų gaminių apskaitos;

Konsultacija dėl  prašymo pateikimo registruotis gamintojų ir importuotojų sąvade.


GEDIMINAS BUZAS
Mob. Tel.: 8 600 223 94
Email. reikalavimai@yahoo.com