Administracinio pobūdžio įmonėms vienkartinės sutarties darbų ir gaisrinės saugos dokumentacijos kaina su Darbo Tarybos/Patikėtinio rinkimu - 150 eur + PVM
   
Licencija
Užklausa
   
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

 

KAS TAI YRA - „DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA“?

Darbuotojų sauga ir sveikata - visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta.

Siekiant užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, įmonėje steigiamos: Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba (toliau – tarnyba). Tarnybos veiklą reglamentuoja Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų nuostatai, Tarnyba sudaroma iš vieno ar daugiau įmonėje dirbančių saugos ir sveikatos specialistų (rekomenduojamą tarnybos specialistų skaičių rasite Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų nuostatų 1-3 priede). Jeigu įmonėje tokių specialistų nėra, tarnybos funkcijas gali atlikti: darbdavio samdoma tarnyba arba darbdavio samdomi vienas ar daugiau šios srities specialistų; darbdavio paskirtas asmuo (asmenys) (įmonėse, kuriose dirba mažiau kaip 50 darbuotojų).

Jeigu įmonėje tarnyba nesteigiama, jos funkcijų neatlieka samdoma organizacija ar paskirtas asmuo, tarnybos funkcijas atlieka pats darbdavys priklausomai nuo įmonės veiklos ir darbuotojų skaičiaus.

VIPSAUGA siūlomi bendradarbiavimo tipai:

Vienkartinė sutartis - remdamiesi galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais aktais, mūsų įmonės specialistai ruošia instrukcijas, pagal poreikį jas derina, rengia kontingento bei AAP sąrašus pagal profesijas, reikiamų įsakymų projektus bei užpildo įmonėje privalomuosius žurnalus.

Nuolatinė sutartis - mūsų įmonės specialistai vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas. Pagal poreikį atnaujina instrukcijas, jas derina, rengia kontingento bei AAP sąrašus pagal profesijas, reikiamų įsakymų projektus, praveda pavojingų darbų mokymus, kontroliuoja saugos ir sveikatos žurnalų pildymą, lankosi įmonei priklausiančiuose padaliniuose, t.p. atlieka jų kontrolę ir taip pat prisiima atsakomybę, susijusią su darbuotojų sauga ir sveikata įmonėje.