skip to Main Content

VDI laiškas įmonių vadovams.

Valstybinė darbo inspekcija, deja, jau šiemet gavo pirmą pranešimą apie mirtiną nelaimingas atsitikimas darbe, kuris ir vėl įvyko dėl nesaugaus darbo iškasose. Pateikiame Jums Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus laišką, kurio tikslas dar kartą atkreipti Jūsų dėmesį į darbdavio pareigą užtikrinti,…

Daugiau

Nelaimingų atsitikimų aktų N-1 ir N-2 pateikimas.

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019-08-02 įsakymu Nr. 234 yra pakeistas  Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų 32 punktas: „Lengvo nelaimingo atsitikimo darbe N-1 formos aktą, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar…

Daugiau

Gaisrinės saugos instruktavimo tvarka

Nuo 2018 m. lapkričio 07 d. keičiasi sena gaisrinės saugos instruktavimo tvarka, „10. Visi instruktažai registruojami gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnale (4 priedas).“ į naują - „10. Visi instruktažai registruojami įmonės, įstaigos, organizacijos vadovo nustatyta tvarka (įvardijant instruktažą išklausiusį asmenį,…

Daugiau

Artėja darbo tarybų rinkimų organizavimo terminas

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui darbo tarybos tapo privalomos darbovietėse, kuriose vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau darbuotojų, išskyrus atvejį, kai darbovietėje yra darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip 1/3…

Daugiau
Back To Top